Johnson County Landmark to perform with UNI ensemble